Sikkerhed, Retningslinjer, Akut hjælp

Akut behov for psykiatrisk hjælp i Region Hovedstadens Psykiatri 

Region Hovedstadens Information om Psykiatriske sygdomme. 

Sundhedsstyrelsens Specialeplan for Børne- og Ungdomspsykiatri 11.april 2019 (Udredning, Behandling; hvem udredes og behandles hvor)

Moderniseringseringsrapporten fra 2018 om speciallægepraksis i Børne- og Ungdomspsykiatri (beskrivelse af forløb i speciallægepraksis mm).

Patient og pårørendeforeninger mm.:

De 9

SIND

ADHD foreningen (for børn, unge og voksne)

Autismeforeningen

Bedre Psykiatri – lokalafd. Helsingør

Psykiatrifonden

Retningslinjer for udredning og behandling der bruges i klinikken kan ses på: 

Sundhedsstyrelsens Nationale Kliniske Retningslinjer – udgivelser om psykisk sygdom

Sundhedsstyrelsens nyeste specialeplan 19.juni 2018 for Psykiatri

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser

Vedledning om Afslutningsnotater/Epikriser til din praktiserende læge og/eller andre du måtte ønske orienteres

DPS (Dansk Psykiatrisk Selskabs) guidelines om bla. sikkerhed mht.  psykofarmaka og: Hjerterytme, graviditet og amning. Samt guidelines om behandling med Lithium og epilepsi-midler til psykisk sygdom. 

Patientsikkerhed, Hygiejne, UTH, klager, bivirkninger, Kvalitetsudvikling, Datasikkerhed

eKVIS Psykiatri (information om kvalitetsarbejdet i psykiatrisk speciallægepraksis)

Hvis du, som patient i klinikken her, får medicin så opfordres du til at læse på følgende link (medicin.dk), og tage dine kommentarer med til psykiateren.

Folder  om det af Folketinget besluttede lovgivne Tolkegebyr fra d.1.juli 2018

National infektionshygiejniske retningslinjer fra Seruminstituttet

Som patient kan du indrapportere en utilsigtet hændelse (UTH) .
UTH pjece

Du kan klage over sundhedsfaglig behandling samt brud på patientrettigheder.

Du kan søge erstatning efter undersøgelse, behandling eller pleje i sundhedsvæsnet.

Du kan melde bivirkning ved ved medicin

Klager vedr. praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere

Klager vedr. praktiserende læge, speciallæge og andre behandlere

Ved 1. konsultation i klinikken kan du give samtykke til hvilke informationer klinikken må opbevare. Du kan få en kopi af samtykke-erklæringen med hjem.

Ved brud på datasikkerheden bruges følgende Flowchart sikkerhedsbrud

Du kan se ventetiden for alle Børne-og Ungdomspsykiatere i landet på følgende link: sundhed.dk

Klinikken er kvalitetsmæssigt Akkrediteret uden bemærkninger, se evt. IKAS.dk