Nanna Nissen

Nanna Bang Nissen blev læge i 2005 og speciallæge i Børne- og Ungdomspsykiatri i 2015.

Nanna har særlig ekspertise og interesse indenfor alle aspekter ved udredning og behandling af ADHD.
Hun behandler også depression, belastningsreaktioner,  OCD, angst mm.

Forløb ved Nanna:
Efter en grundig udredning med samtaler, standardiserede interview og hvor barnet/den unge  observeres i forskellige miljøer og samtaler med Jer som forældre, kan forløbet bestå af :

  • Kognitiv adfærdsterapi, individuelt af barnet og/eller med Jer som forældre.
  • Psykoedukation, individuelt eller i gruppe.
  • Evt. supplerende medicinsk behandling og opfølgning herpå.
  • Koordinering med skole, kommune mm.

Bemærk at telefon-samtaler kun er til helt korte beskeder af max 5 min. varighed.